उम्मेदवार
लाल बहादुर थापा क्षत्री राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू