उम्मेदवार
ठाकुर बहादुर बुढाथोकी नेपाल नौलो जनवादी पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू