उम्मेदवार
राम लाल महर्जन स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू