उम्मेदवार
ओविन्द्र बहादुर लुइटेल राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू