उम्मेदवार
फणिन्द्र कुमार तिमल्सीना स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू