उम्मेदवार
रण संग्राम विष्‍ट स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू