उम्मेदवार
दिपेन्‍द्र महतो कोइरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू