उम्मेदवार
नन्दकिशोर राय यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू