उम्मेदवार
मनोज कुमार पटेल नेपाली जनता दल
थप उम्मेद्‌वारहरू