उम्मेदवार
शिवशंकर चौलागाई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू