उम्मेदवार
सुनिल कुमार झा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू