उम्मेदवार
हिरदय नारायण प्रसाद कुशवाहा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू