उम्मेदवार
ब्रहमदेव प्रसाद यादव राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू