उम्मेदवार
दिपक प्रसाद चौधरी राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू