उम्मेदवार
वालाकृष्‍ण शर्मा राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू