उम्मेदवार
चन्देश्‍वर प्रसाद साह नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू