उम्मेदवार
राधाकृष्‍ण चौधरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू