उम्मेदवार
पदम प्रसाद पौडेल नेपाल जनता पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू