उम्मेदवार
अनिल कुमार थापा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू