उम्मेदवार
राजकपुर साह कानु नेपाली जनता दल
थप उम्मेद्‌वारहरू