उम्मेदवार
सुनिल कुमार वाग्‍ले स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू