उम्मेदवार
चन्द्र बहादुर रानाभाट नेपाली कांग्रेस (बी.पी.)
थप उम्मेद्‌वारहरू