उम्मेदवार
लक्ष्मी बिश्वकर्मा नेपाल दलित पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू