उम्मेदवार
निर्मल खत्री स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू