उम्मेदवार
डिल्लीराज भुसाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू