उम्मेदवार
अनिल कुमार गुप्‍ता स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू