उम्मेदवार
अनुराग मणि त्रिपाठी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू