उम्मेदवार
गोविन्द प्रसाद पौडेल राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू