उम्मेदवार
विरेन्द्र प्रकाश पुन नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू