उम्मेदवार
मान बहादुर भण्डारी राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू