उम्मेदवार
तिलक बहादुर भण्‍डारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू