उम्मेदवार
शेर सिंह विश्वकर्मा नेपाल दलित पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू