उम्मेदवार
रुपा देवी बिष्‍ट स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू