उम्मेदवार
लोकेन्द्र प्रसाद लम्साल राष्ट्रिय जनमोर्चा
थप उम्मेद्‌वारहरू