उम्मेदवार
राकेश बहादुर लुहार नेपाल दलित पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू