उम्मेदवार
मदुकुमार श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू