उम्मेदवार
प्रभातकिरण सुवेदी नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू