उम्मेदवार
सुर्यबहादुर तामाङ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू