उम्मेदवार
विष्णुप्रसाद सापकोटा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
थप उम्मेद्‌वारहरू