उम्मेदवार
सुयर्मा राज राई नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू