उम्मेदवार
वावुराम घिमिरे स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू