उम्मेदवार
राम बहादुर विष्‍ट स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू