उम्मेदवार
दिनेश प्रसाद आचार्य स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू