उम्मेदवार
सुवास कुमार पोखरेल नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू