उम्मेदवार
अरविन्द कुमार मेहता स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू