उम्मेदवार
विष्णु कुमार राई नेपाली कांग्रेस
थप उम्मेद्‌वारहरू