उम्मेदवार
दिपेन्‍द्र कुमार चौधरी थारु स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू