उम्मेदवार
चतुरानन्द सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू