उम्मेदवार
सम्‍पति मंडल धानुक स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू