उम्मेदवार
सुरेस उप्रेती स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू